Uzman Görüşü / Mütalaa Raporlama Hizmetleri

Uzman Görüşü, dava öncesi ya da dava esnasında davalı veya davacının mevcut iddiasını veya savunmasını teknik açıdan ispat kabiliyetini güçlendirmek amacıyla konusunda bilgili ve tecrübeli uzmanlardan bireysel olarak ya da kanuni vekilleri (avukat) aracılığıyla talep ettikleri, delil niteliğindeki rapora denilmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu madde 67 ile düzenlemeye tabi tutulmuş ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 293 ile de Özel Hukuk uyuşmazlıklarında delil sistemi içerisinde yer alan uygulamadır.

İşçilik alacakları, işe iade, hizmet tespit, asgari işçilik vb SGK davaları, iş kazası, meslek hastalığı ve trafik davaları kusur durumu ve aktüerya, makine, inşaat, enerji, kimya, madencilik vb. sektörlere özgü davalara ilişkin mütalaa hazırlanması hizmet verdiğimiz konular arasındadır.