İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

İş sağlığı ve güvenliği alanında verilen danışmanlık hizmetlerimiz,

 • İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından uygunluk denetimi ve check-up hizmeti
 • Risk Analizi, Acil Durum Planı Çalışmaları,
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
 • SEVESO Güvenlik Raporu ve Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Hazırlanması
 • İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulması,
 • Kaza kök neden analizi çalışmaları,
 • Eğitim faaliyetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması ve eğitimi
 • Üst ve Orta Düzey Yöneticiler için Durum Değerlendirmeleri
 • Alt işveren iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gerçekleştirilmesi
 • Yönetim Sistemi ve dokümantasyonların hazırlanması
 • Kamu teftiş/denetim elemanlarınca yapılacak incelemelerde danışmanlık hizmeti verilmesi