İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik alanında verilen danışmanlık hizmetlerimiz,

 • Asıl işveren-alt işveren ilişkilerinin iş ve sosyal güvenlik mevzuatına uygunluğunun denetimi ve raporlanması, muvazaa incelemesi,
 • İdari para cezaları ve prim farklarına itiraz sürecinde verilen danışmanlık,
 • İşyeri kayıt ve belgelerine ilişkin tüm süreçlerde destek sağlanması ve danışmanlık verilmesi,
 • Müşterilere ait işyerlerine ziyaretler gerçekleştirilerek detaylı destek sağlanması,
 • Sosyal güvenlik kurumu ve idari/adli yargı kapsamında tüm süreçlere ilişkin sair hizmetlerin verilmesi,
 • İşveren-çalışan ilişkisinin kurulması ve devamının sağlanması, bu aşamada hukuki destek ve kapsamlı danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İşe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi, hazırlanmış sözleşmelerin denetiminin gerçekleştirilmesi,
 • Kurulmuş iş ilişkilerine dair bilgi ve belgelerin denetlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla destek sağlanması,
 • İşyeri özlük dosyalarının denetlenerek mevzuata uygun hale getirilmesi,
 • İşyeri yönetmeliklerinin denetlenmesi, eksikliklerin giderilmesinin sağlanması ve mevzuata uygun hale getirilmesi,
 • İş ilişkilerinin sona ermesi süreçlerinde fesih işlemlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Kamu teftiş/denetim elemanlarınca yapılacak incelemelerde danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Asgari işçilik uygulamaları danışmanlığı
 • Yabancı uyruklu personel çalıştırma ve izinleri danışmanlığı